MENU

Bolelela SABC le eTV gore ba gase Miners Shot Down

sign sign
Bolelela SABC le eTV gore ba gase Miners Shot Down
Bolelela SABC le eTV gore ba gase Miners Shot Down
5 signatures

16 Phatwe maAfrika Borwa ba tla emisa ba lebelela matlhotlhapelo a Marikana. Ka kanala le bobegadikgang, bo gololesegile, ba eTV le SABC ba na le maikarabelo a go supa tiragalo ya ntlha ya matlhotlhapelo morago ga kgololosego [1] (Click here for the English version)

DSTV le AlJazeera di setse di supile badiramoepong ba thuntsiwa mme, baagi ba Afrika Borwa ba na le tshwanelo ya go bogela tiragalo e. Mme ke kgwedi di le tlhano ba SABC ba kopiwa go tlhagisa tiragalo. Jaaka baagi badirisi ba SABC le eTV gobotlhokwa gore re kopane janong re pateletse gore tiragalo e e tlhagisiwe.

[1] 'Miners Shot Down': Still the film every South African should see. Greg Nicolson The Daily Maverick.

Will you sign?


Go rre Marcel Golding (CEO ya eTV), mme Zandile Tshabalala (modula setilo wa SABC) le Mr Tian Olivier (Acting CEO ya SABC),

Jaaka baetapele ba bobegakgang bo bogololesegileng, lonale maikarabelo a go gasa diteng goya kafa dikgatlhegong tsa babogedi. Sese diragetseng ko marikana e ne ele tiragalo yantlha ya matlhotlha pelo mo rago ga kgololosego ya Afrika Borwa.

Ka di 16 Phatwe, baagi ba Afrika Borwa ba tla kopana mmogo ka segopotso sa matlhotlhapelo a a naga. Rona re goeletsa go tlhagisiwa Miners Shot Down gore baagi naga ka bophara ba nne le tshono ya go bogela le go nagana ka matshelo a latlhegileng le malapa a amegileng, mme re dire mmogo re le baagi go netehatsa gore seno ga se ipoeletse gape.

Miners_shot_down_resized.jpg
Showing 6 reactions

 • SirPresley Wa Ga Schwaran IV
  posted about this on Facebook 2015-12-02 04:25:04 +0200
  Tobetsa fa go nna leloko la tirelo: Bolelela SABC le eTV gore ba gase Miners Shot Down
 • Presley Shoarane
  signed 2015-12-02 04:23:34 +0200
  Ke itumela mo go maswe ka ntlha ya gore go nale bangwe gotsa mongwe o ileng watla mo maitemogong ase ka gonne ase baagi botlhe ba kgonang go hithlelela ditiragatso tse amanang le naga ka ntlha ya go sebe le DsTv. Ke leboga thata ka go neya baagi tshono e.
 • Tshepo Mokoto
  posted about this on Facebook 2015-11-25 03:22:15 +0200
  Tobetsa fa go nna leloko la tirelo: Bolelela SABC le eTV gore ba gase Miners Shot Down
 • Tshepo Mokoto
  @tshepo_thato tweeted link to this page. 2015-11-25 03:22:11 +0200
  Tobetsa fa go nna leloko la tirelo: Bolelela SABC le eTV gore ba gase Miners Shot Down http://www.amandla.mobi/bolelela_sabc_le_etv_gore_ba_gase_miners_shot_down?recruiter_id=20333
 • Tshepo Mokoto
  signed 2015-11-25 03:20:18 +0200
  Cant this be done by the court of law, to force these channels to broadcast this documentary?


  Ke e bone mo Al Jazeera, e ne ya fetola menagano ya me ka ditiragalo tsa kwa Marikana
 • kagisho skalk
  signed 2015-06-26 11:54:48 +0200